BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2020 r.

339 139

-14,09%

do roku 2019W 2020 roku Miasto Mrągowo przeznaczyło 339.139,19 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Jest to spadek o 14,09% w stosunku do roku poprzedniego. Poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 75.362 zł. Kwota ta została przeznaczona na realizację zadania ,,Miejski system alarmowania i ostrzegania" - zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.