Funkcjonowanie miejskich jednostek organizacyjnych


wydatki na administrację
publiczną w 2020 r.

7 406 949

-1,90%

do roku 2019urząd miejski w mrągowieDokumenty regulujące pracę miasta i Urzędu


Statut miasta mrągowo

Statut przyjęty uchwałą Nr L/7/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 października 2018 r. z późn. zm.

W 2020 r. Rada Miejska dokonała zmian w treści Statutu Miasta Mrągowo uchwałą Nr XXVIII/10/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/7/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mrągowa.

regulamin organizacyjny urzędu miasta

W 2020 r. nadany został nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mrągowie zarządzeniem Nr 46/2020 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mrągowie. W dalszej części roku Burmistrz Miasta Mrągowo dokonał zmian w treści Regulaminu zarządzaniem Nr 74/2020 Z dnia 1 września 2020 r.


zatrudnienie w urzędzie miejskim w Mrągowie w 2020 r.

W 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Mrągowie zatrudniano 79 pracowników, z czego 95% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudnienie w Urzędzie nie zmieniło się w stosunku do stanu na koniec 2019 r. W 2020 r. zatrudniono i zwolniono 24 pracowników. Główną przyczyną zwolnień było zakończenie okresu obowiązywania umowy i dotyczyło to głównie pracowników sezonowych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.Jednostki organizacyjne miastaprzedszkole publiczne nr 1 "Stokrotka"


Mrągowo ul. Brzozowa 7a


Dyrektor: Elżbieta Połomka

Zatrudnienie w 2020 r.: 38 pracowników

przedszkole publiczne nr 2 "bajka"


Mrągowo ul. Kopernika 2


Dyrektor: Stanisława Łyś

Zatrudnienie w 2020 r.: 27 pracowników


szkoła podstawowa nr 1


Mrągowo ul. Kopernika 2


Dyrektor: Dariusz Żyłowski

Zatrudnienie w 2020 r.: 187 pracowników

szkoła podstawowa nr 4 im. GEN. Stefana Grota Roweckiego


Mrągowo os. Mazurskie 12


Dyrektor: Wojciech Kordaczuk

Zatrudnienie w 2020 r.: 115 pracowników


Młodzieżowy Dom Kultury


Mrągowo os. Mazurskie 12


Dyrektor: Ewa Gnoza

Zatrudnienie w 2020 r.: 16 pracowników

Miejski ośrodek pomocy społecznej


Mrągowo ul. Wyspiańskiego 1


Dyrektor: Monika Oleszkiewicz-Adamska

Zatrudnienie w 2020 r.: 48 pracowników


Środowiskowy Dom Samopomocy


Mrągowo ul. Królewiecka 34


Kierownik: Marianna Wilk

Zatrudnienie w 2020 r.: 16 pracowników

Mrągowskie Centrum Kultury


Mrągowo ul. Warszawska 26


Dyrektor: Lech Gołębicki

Zatrudnienie w 2020 r.: 36 pracowników


W 2020 r. jednostka nosiła nazwę Centrum Kultury i Turystyki.Spółki MiejskieMiasteczko Westernowe
"Mrongoville" Sp.z o.o.


Mrągowo ul. Kopernika 11


Dyrektor: Radosław Nowosielski

Zatrudnienie w 2020 r.: 33 pracowników

Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o.


Mrągowo os. Parkowe 2


Dyrektor: Przemysław Budzyński

Zatrudnienie w 2020 r.: 47 pracowników


Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.


Mrągowo os. Mazurskie 1A


Dyrektor: Andrzej Wołosz

Zatrudnienie w 2020 r.: 60 pracowników

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Karo” sp. z o.o.


Mrągowo ul. Kopernika 11


Prezes: Janusz Pabich

Zatrudnienie w 2020 r.: 20 pracowników