demografia i przedsięwzięcia prorodzinne


Liczba mieszkańców na koniec 2020 roku

20 609

-1,28%

do roku 2019615

Zameldowania na

pobyt stały

155

Wymeldowania

pobytu stałego

151

Liczba

urodzeń

282

Liczba

zgonówW 2020 roku liczba mieszkańców Miasta Mrągowo spadła o 1,28% w stosunku do roku poprzedniego. Na spadek wpływa przewaga liczby zgonów nad liczbą urodzeń. Czynnikiem, który świadczy o atrakcyjności Miasta Mrągowo jest znaczna przewaga osób dokonujących zameldowania na pobyt stały nad osobami wymeldowującymi się z pobytu stałego.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat