WSPÓŁPRACA Z NGO


mrągowskie organizacje pozarządowe • Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Mrągowie

 • Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha

 • Klub Sportowy "Baza Mrągowo"

 • Miejski Klub Sportowy "Mrągowia"

 • Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe

 • Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie

 • Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polski Czerwony Krzyż

 • Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Koło w Mrągowie

 • Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy "Remedium"

 • Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży "Sukces"

 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Mrągowie

 • Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Mrągowska

 • Stowarzyszenie na rzecz pomocy rodzinie SYNAPSA

 • Fundacja Fructus

 • Stowarzyszenie Tradycji Wojska Polskiego

 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub sportowy „AS”

 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Bilard sportowy”

 • Centrum Przygotowania Motorycznego i Fitness CF

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki

 • Uczniowski Klub Sportowy „Fight Club”

 • Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy

 • Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Omega”

 • Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha

 • Klub Sportowy Snajper

 • Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

 • Mrągowskie Towarzystwo Regatowego „Czos”

 • Stowarzyszenie Luz Grupa

 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko - Mazurskiego

 • Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony

 • Mazurski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych

 • Stowarzyszenie Kaliniak Team

 • Stowarzyszenie Tennis Club


Zdjęcie przedstawia członka Mrągowskiego Stowarzyszenia Wędkarskiego podczas zarybiania
Zdjęcie przedstawia przewodnik po Mrągowskim Szlaku TurystycznymWyniki otwartych konkursów ofertWartość udzielonych dotacji w ramach otwartych konkursów
ofert w 2020 r.

394 500

-2,47%

do roku 2019


Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez edukację i zaspakajanie zainteresowań kulturalnych:

 • Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie - 25.000 złOchrona i promocja zdrowia poprzez zapobieganie chorobom społecznym, propagowanie zdrowego stylu życia i szkolenie w zakresie pomocy przedlekarskiej:

 • Fundacja Fructus w Mrągowie - 9.000 zł

 • Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium” w Mrągowie - 6.000 zł

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Oddział w Olsztynie - 2.000 złWspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym:

 • Parafia Rzymsko - Katolicka św. Wojciecha w Mrągowie - 23.000 złDziałania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa” w Mrągowie - 2.000 zł

 • Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP w Olsztynie - 12.000 zł (realizacja dwóch zadań)Wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprezy profilaktyczne:

 • Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP w Olsztynie - 13.000 zł (realizacja dwóch zadań)

 • Klub Sportowy „Baza Mrągowo” - 13.000 zł


Zdjęcie przedostawania uczestników zajęć Fundacji Fructus w Mrągowie
Zdjęcie przedstawia członków Mrągowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Zdjęcie przedstawia członków Mrągowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców miasta Mrągowo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych niezwiązanych ze współzawodnictwem sportowym, organizowanym przez właściwe związki sportowe (sztuki walki, tenis ziemny, żeglarstwo i kajakarstwo, strzelectwo sportowe, zajęcia ogólnorozwojowe):

 • Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony w Mrągowie - 8.500 zł

 • Uczniowski Klub Sportowy Fight Club w Mrągowie - 5.500 zł

 • Mazurski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych w Mrągowie - 5.000 zł

 • Stowarzyszenie Tennis Club w Mrągowie - 5.500 zł

 • Klub Strzelecki „Snajper” w Mrągowie - 4.500 zł

 • Centrum Przygotowania Motorycznego i Fitness CF w Mrągowie - 5.000 złWspieranie działalności klubów sportowych, działających na terenie miasta Mrągowo, w zakresie realizacji szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, kolarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo, tenis stołowy, szachy, bilard sportowy):

 • Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” w Mrągowie - 99.000 zł

 • Klub Sportowy „Baza Mrągowo” - 50.000 zł

 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,OMEGA” w Mrągowie - 16.000 zł

 • Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe w Mrągowie - 26.000 zł

 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy ,,AS” w Mrągowie - 27.000 zł

 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Bilard Sportowy w Mrągowie - 14.000 zł

 • Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy w Mrągowie - 24.000 zł


Zdjęcie przedstawia uczestników "Ogniska Strzeleckiego" organizowanego przez Klub Strzelecki "Snajper" - Mrągowo
Zdjęcie przedstawia zawodników Mrągowskiego Stowarzyszenia Mrągowo
Zdjęcie przedstawia młodzieżowych zawodników Klubu MKS Mrągowia Mrągowomałe grantyWartość udzielonych dotacji w ramach małych grantów w 2020 r.

71 500


 • Uczniowski Klub Sportowy Fight Club - 10 .00 zł

 • Stowarzyszenie Kaliniak Team Mrągowo - 10.000 zł

 • Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „Czos” - 10.000 zł

 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Omega” - 4.000 zł

 • Stowarzyszenie Luz Grupa - 20.000 zł

 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko - Mazurskiego - 4.500 zł

 • Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” - 10.000 zł

 • Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział - 3.000 zł