oświata i wychowanie


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

48,87%

-2,17 p.p.

do roku 201919 135,06

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

9 351,70

Subwencja oświatowa
na ucznia

9 783,37

Dopłata za środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Miasta Mrągowo w 2020 r.Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2020 r.

40 534 554

+20,41%

do roku 2019