programy obywatelskie


mrągowski budżet obywatelskiwielkość budżetu obywatelskiego w 2020 r.

470 000


Wartość zadań przeznaczonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 r.:

450 746


26

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego

24

Liczba projektów poddanych pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego

10

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego


2 507

Liczba osób głosujących w ramach budżetu obywatelskiego

2 428

Liczba osób, które oddały głos ważny w ramach budżetu obywatelskiego

79

Liczba osób, które oddały głos nieważny w ramach budżetu obywatelskiego


Głosowanie nad budżetem obywatelskim Miasta Mrągowo na 2020 r. odbywało się w systemie elektronicznym poprzez aplikację Budżet Obywatelski, dostępną na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz w formie papierowej, poprzez wrzucenie wypełnionej ankiety do urny, dostępnej w punkcie do głosowania zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w Mrągowie. 544 osoby oddały głos elektronicznie, 1.884 osób oddało głos tradycyjnie.

Projekty "miękkie" poddane pod głosowanie w ramach MBO

Grafika przedstawia zadanie zrealizowane w ramach MBO - Bajkowy Dzień Dziecka - zdjęcie nr 1
Grafika przedstawia zadanie zrealizowane w ramach MBO - Bajkowy Dzień Dziecka - zdjęcie nr 2
Grafika przedstawia zadanie zrealizowane w ramach MBO - Bajkowy Dzień Dziecka - zdjęcie nr 3


Grafika przedstawia zadanie zrealizowane w ramach MBO - Mrągowo na Sportowo II - zdjęcie nr 1
Grafika przedstawia zadanie zrealizowane w ramach MBO - Mrągowo na Sportowo II - zdjęcie nr 2
Grafika przedstawia zadanie zrealizowane w ramach MBO - Mrągowo na Sportowo II - zdjęcie nr 3


Projekty "twarde" poddane pod głosowanie w ramach MBO

Grafika przedstawia zadanie zrealizowane w ramach MBO - Orszak Trzech Króli - zdjęcie nr 1
Grafika przedstawia zadanie zrealizowane w ramach MBO - Orszak Trzech Króli - zdjęcie nr 1
Grafika przedstawia zadanie zrealizowane w ramach MBO - Orszak Trzech Króli - zdjęcie nr 3szkolny budżet obywatelskiW 2020 r. po raz pierwszy Miasto zrealizowało zadania w ramach inicjatywy "Szkolny Budżet Obywatelski". W pierwszej edycji SBO brało udział 6 szkół z Mrągowa: Zespół Oświatowo-Sportowy "Baza", Zespół Szkół Specjalnych, Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Realizację Szkolnego Budżetu Obywatelskiego koordynowali w 2020 r. pracownicy Referatu Strategii, Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miejskim. Celem SBO jest zaangażowanie uczniów w proces zarządzania Miastem, edukację oraz pobudzenie ich aktywności obywatelskiej. SBO dał uczniom Mrągowa możliwość składania propozycji zadań, które mogą być sfinansowane z budżetu Miasta, a także możliwość wyrażenia opinii uczniów na temat zgłoszonych projektów. Łączna kwota Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 2020 r. to 30 tys. zł, w tym maksymalnie 5 tys. zł na jedną szkołę.


18

Liczba projektów zgłoszonych do realizacji w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego

16

Liczba projektów poddanych pod głosowanie w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego

7

Liczba projektów wybranych do realizacji w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego


2 241

Liczba uczniów głosujących w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego

2 044

Liczba uczniów, które oddały głos ważny w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego

197

Liczba uczniów, które oddały głos nieważny w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego


Zadania wybrane do realizacji w ramach SBO


Zdjęcie przedstawia spotkanie podsumowujące w ramach SBO 2020
Zdjęcie przedstawia zadanie zrealizowane w ramach SBO - zakup urządzenia telewizyjnego dla ZSS
Zdjęcie przedstawia zadanie zrealizowane w ramach SBO - zakup szafek ubraniowych dla SP$


Zdjęcie przedstawia zadanie zrealizowane w ramach SBO -wyposażenie siłowni szkolnej dla CKUiZ
Zdjęcie przedstawia zadanie zrealizowane w ramach SBO - Kącik relaksacyjny dla SP1
Zdjęcie przedstawia zadanie zrealizowane w ramach SBO - mural z patronem szkoły ZSO Baza


Zdjęcie przedstawia Burmistrza trzymającego w dłoni wyróżnienie za Szkolny Budżet Obywatelski

szkolny budżet obywatelski z wyróżnieniem!

Szkolny Budżet Obywatelski, realizowany przez Urząd Miejski w Mrągowie, został wyróżniony w konkursie „Innowacyjny Samorząd” zorganizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Innowacyjny Samorząd to projekt Serwisu Samorządowego PAP, w którym wyłaniane i nagradzane są najbardziej innowacyjne samorządy. Celem konkursu jest promocja kreatywnych samorządów oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.inicjatywa lokalna - pomysłowe mrągowoMiasto Mrągowo pomaga swoim mieszkańcom realizować ich pomysły. Jest to możliwe dzięki najwyższej formie partycypacji społecznej - inicjatywie lokalnej. To nowy sposób zaangażowania mrągowian w życie Miasta. Polega na dwustronnej współpracy pomiędzy miastem a mieszkańcami. Obowiązki każdej ze stron określa umowa. Inicjatywę Lokalną wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej Mrągowo z dnia 28 listopada 2019 r. Na realizację inicjatywy lokalnej przeznaczono w 2020 r. w budżecie Miasta Mrągowo 50.000,00 zł. Łącznie w 2020 r. zrealizowano 20 pomysłów.

Inicjatywy lokalne zgłoszone w 2020 r.


Zdjęcie przedstawia zadanie zrealizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej - Fenoma
Zdjęcie przedstawia zadanie zrealizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej - Regaty
Zdjęcie przedstawia zadanie zrealizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej - warsztaty decoupage


Zdjęcie przedstawia zadanie zrealizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej - weekend z tenisem
Zdjęcie przedstawia zadanie zrealizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej - Piłkarskie Eldorado
Zdjęcie przedstawia zadanie zrealizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej - koncert Krzesimira Dębskiego i Adama Palmy