KARTA MRĄGOWSKIEJ RODZINY TRZY PLUS


Grafika przedstawia rodzinę wielodzietną


Program jest elementem realizowanej przez Miasto polityki społecznej. Program ma na celu wspieranie i promowanie rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku.


Rada Miejska w Mrągowie w dniu 28 sierpnia 2014 r. podjęła uchwałę o przyjęciu "Karty Mrągowskiej Rodziny Trzy Plus". Program ma wpłynąć pozytywnie na poprawę sytuacji materialnej rodzin wielodzietnych praz wyrównać szanse rozwojowe i życiowe dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.KARTA MRĄGOWSKIEJ RODZINY TRZY PLUS - SZCZEGÓŁY

Karta Mrągowskiej Rodziny Trzy Plus to imienna karta wydawana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, upoważnionego przez Burmistrza Miasta Mrągowo, do przyznawania Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Karta Mrągowskiej Rodziny Trzy Plus skierowana jest do członków rodzin wielodzietnych - z trójką lub więcej dzieci poniżej 18. roku życia lub poniżej 25. roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę.

Karta wydawana jest na wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie.


Posiadacze Karty mogą korzystać z wielu zniżek, w tym ze zniżki na usługi przedszkoli publicznych oraz Partnerów Programu. Wśród nich znajdują się restauracje, sklepy różnego rodzaju, kluby sportowe oraz siłownie i wiele innych.412

Liczba wydanych kart

w 2020 r.

(w tym: 221 kart tradycyjnych

191 kart elektronicznych)

2 777

Liczba wydanych kart ogółem

(w tym: 2.007 kart tradycyjnych

770 kart elektronicznych)

20

Liczba partnerów programuKORZYŚCI Z POSIADANIA KARTYKorzyści z posiadania Karty Mrągowskiej Rodziny Trzy Plus

Posiadacze Karty mogą korzystać z wielu zniżek, w tym ze zniżki na usługi przedszkoli publicznych oraz Partnerów Programu. Wśród nich znajdują się restauracje, sklepy różnego rodzaju, kluby sportowe oraz siłownie i wiele innych.


Partnerzy informują o realizacji Karty w swojej instytucji umieszczając znak „Tu honorujemy „Kartę Mrągowskiej Rodziny Trzy Plus” w widocznym miejscu dostępnym dla ogółu mieszkańców.


Ze szczegółową ofertą partnerów Mrągowskiej Karty Rodzina Trzy Plus można zapoznać się poniżej.Partnerzy Programu - SPRAWDŹ!