Wpływ na budżet MIASTA


wydatki bieżące poniesione na przeciwdziałanie
covid-19 w 2020 r.

218 050Dochody37 641 346

Suma dochodów podatkowych planowanych przed wystąpieniem
COVID-19 (plan na 31.03.2020 r.)

+171 212

Zmiana dochodów podatkowych w trakcie COVID-19

37 812 558

Suma dochodów podatkowych wykonanych po uwzględnieniu skutków COVID-19 (wykonanie na dzień 31.12.2020 r.)


Dochody podatkowe wg wybranych paragrafów budżetu w 2020 r.Wydatki62 881 051

Suma wydatków bieżących planowanych przed wystąpieniem COVID-19
(plan na 31.03.2020 r.)

-2 254 805

Zmiana wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19

60 626 236

Suma wybranych wydatków bieżących w trakcie COVID-19 (wykonanie na dzień 31.12.2020 r.)


Wydatki bieżące wg wybranych działów budżetu w 2020 r.Wynik budżetu2 426 016

Suma skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków budżetowych w związku z wystąpieniem COVID-19

3 941 491

Wartość dotacji uzyskanych z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych (bon samorządowy)

6 367 507

Suma skutków finansowych COVID-19 w 2020 r.


Suma skutków finansowych COVID-19 w 2020 r. per capita