Wsparcie dla mieszkańców i przedsiębiorcówZdjęcie przedstawia Burmistrza oraz przedstawicieli szkół podczas przekazania laptopów do zdalnej nauki.

Zakup Laptopów

Burmistrz Mrągowa Stanisław Bułajewski przekazał dyrektorom mrągowskich szkół podstawowych laptopy. Przenośne komputery umożliwią uczniom realizację zdalnego nauczania podczas epidemii koronawirusa.

Laptopy (25 sztuk) trafiły już do miejskich szkół podstawowych: nr 1 (15 szt.) i nr 4 (10 szt.) Komputery zostały bezpłatnie użyczone potrzebującym rodzinom, które nie dysponują sprzętem komputerowym, bądź wychowuje się w nich kilkoro dzieci w wieku szkolnym.


POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W roku 2020 Burmistrz Miasta Mrągowa w związku z pandemią COVID-19 odroczył termin płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom na łączną kwotę 279.345 zł. Z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2020 odroczono termin płatności podatku na łączną kwotę 10.127 zł.

Ponadto na skutek podjętej Uchwały nr XXI/12/2020 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Miasta Mrągowa, w związku z ponoszeniem przez nich negatywnych skutków ekonomicznych spowodowanych COVID-19 zwolnienie otrzymało dwudziestu dziewięciu przedsiębiorców – podatników podatku od nieruchomości, na łączną kwotę 108.080 zł.

W spłacie należności cywilnoprawnych w roku 2020 r. Burmistrz Miasta Mrągowa udzielił pomocy przedsiębiorcom w postaci umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego na kwotę 894 zł oraz odroczył termin płatności czynszu dzierżawnego w łącznej kwocie 18.425 zł.


Zdjęcie przedstawia przekazanie przez Burmistrza pozycjonerów dla szpitala.

POMoc SZPITALOWI W WALCE Z COVID-19

Burmistrz Mrągowa Stanisław Bułajewski przekazał Mrągowskiemu Szpitalowi im. Michała Kajki zestaw pozycjonerów dla pacjentów respiratorowych leżących na brzuchu. Specjalne podkłady dostosowują się do anatomicznych kształtów ciała i wspomagają funkcje oddechowe.Zdjęcie przedstawia Burmistrza Mrągowa prezentującego maseczki zakupione dla mieszkańców

Maseczki dla wszystkich mieszkańców

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną oraz koniecznością podjęcia rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 tzw. koronawirusa władze miasta podjęły decyzję o kupnie maseczek ochronnych wielokrotnego użytku dla naszych mieszkańców.
Zamówiono kilka tysięcy maseczek wielokrotnego użytku, które zakupiono od mrągowskiej firmy krawieckiej ze środków budżetu Miasta.


Grafika przedstawia fragment plakatu Mrągowskiego Voucheru Turystycznego.

MRĄGOWSKI VOUCHER TURYSTYCZNY

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Mrągowska" we współpracy z Urzędem Miejskim w Mrągowie i Burmistrzem Miasta zapraszały do wzięcia udziału w akcji promocyjnej „Mrągowski Voucher Turystyczny”, której celem było wsparcie branży turystycznej z Mrągowa i okolic.
Mrągowski Voucher Turystyczny to akcja promocyjna polegająca na sprzedaży bonów m.in. na usługi hotelarskie, gastronomiczne, udział w zorganizowanych wycieczkach lub imprezach do wykorzystania po wygaśnięciu epidemii koronawirusa.


Pozostałe działania

W ramach walki z koronawirusem Miasto Mrągowo podjęło szereg działań, z których jedynie kilka zostało wymienionych powyżej. Ponadto poszczególne jednostki podejmowały działania zgodne z profilem ich działalności. Między innymi MOPS, który odpowiedzialny był za zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz opiekę nad osobami starszym, samotnymi oraz będącymi w kwarantannie. Rok 2020 na wszystkich płaszczyznach działalności Miasta upłynął w cieniu walki z pandemią i niemal każde działanie naznaczone było szczególnym znaczeniem z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców Mrągowa.