REALIZACJa UCHWAŁ RADY miejskiej


REALIZACJA UCHWAŁ RADY Miejskiej - OBSZARY

W 2020 roku Rada Miejska w Mrągowie podjęła 117 uchwał. Zdecydowana większość uchwał podjętych przez Radę dotyczyła kwestii finansowych Miasta. Uchwały dotyczyły przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej, zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta, a także ustalania wysokości stawek poszczególnych podatków i opłat lokalnych.


Drugim z najczęściej poruszanych obszarów przez Radę były sprawy organizacyjne i ustrojowe. Na ich mocy m.in. przystąpiono do Związku Miast Polskich, rozwiązano Straż Miejską w Mrągowie, zmieniono Statut Miasta, a także rozpatrzono różnego rodzaju skargi i petycje.


Trzecim obszarem były sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami związane ze zbywaniem posesji stanowiących własność Miasta. Spora część uchwał dotyczyła również spraw gospodarki komunalnej.


Realizacja uchwał Rady MiejskiejWróć do: