OCENA OGÓLNAKRÓTKA OCENA MIASTA

Miasto Mrągowo znajduje się w grupie porównawczej 26 gmin miejskich, pełniących funkcje pozarolnicze. Do grupy porównawczej Miasta Mrągowo należą takie Miasta jak Kołobrzeg, Ostróda, Lidzbark Warmiński, Giżycko, Zakopane, Ciechocinek czy Augustów . Ocena stanu Miasta na tle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako dobra, bowiem w przypadku połowy wskaźników sytuacja Mrągowa została opisana jako sprzyjająca bądź bardzo sprzyjająca, co jest sukcesem w grupie porównawczej składającej się ze znanych w całej Polsce miast. Oznacza to, że działania podjęte przez władze Miasta w 2020 r. przełożyły się na realną poprawę i wysoką jakość życia mieszkańców.

Jako filar działalności Miasta Mrągowa w 2020 r. wskazać należy:

  • zdrowie, pomoc społeczną i wsparcie dla mieszkańców, czyli dobrą sytuację w aspekcie zdrowotnym Miasta;

  • wysoki poziom i standard nauczania, a zatem edukację dzięki dobrej organizacji i jakości kształcenia;

  • demografię, która stanowi podłoże i gwarantuje stabilny rozwój Miasta w pozostałych obszarach.