ocena ogólna - BUDŻET
KRÓTKA OCENA miasta

Najważniejszy parametr finansowy świadczący o bezpieczeństwie finansowym i zdolności kredytowej JST plasuje Miasto Mrągowo na dobrej pozycji względem miast w grupie porównawczej. Wysokość uzyskiwanej nadwyżki operacyjnej w stosunku do dochodów ogółem osiągnięta przez Miasto w 2020 r. była wyższa niż w przypadku 50% jednostek o podobnych parametrach rozwoju. Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi ponad 5%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Warto również zwrócić uwagę na koszty obsługi zadłużenia, które z roku na rok sukcesywnie maleją. Biorąc pod uwagę obszar związany z finansami, należy wskazać, że Miasto Mrągowo na tle gmin w grupie porównawczej realizuje zoptymalizowaną politykę wydatkową. Świadczy o tym pozycja Miasta w zakresie wskaźnika wydatków bieżących na mieszkańca, udziału wydatków na administrację w wydatkach bieżących oraz udziału wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ogóle wydatków bieżących, które uzyskują wartości korzystniejsze niż większość jednostek należących do grupy porównawczej.Wskaźniki w obszarze BUDŻET