ocena ogólna - EDUKACJA
KRÓTKA OCENA GMINY

Wskazać należy na dobrą pozycję mrągowskiej edukacji w porównaniu do miast w grupie porównawczej. Miasto osiągnęło najwyższy wskaźnik liczebności oddziałów w szkołach podstawowych. Należy również wskazać na korzystną zmianę jaka nastąpiła w przypadku wskaźnika efektywności zatrudniania nauczycieli. W 2020 r. zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach było dostosowane do potrzeb i liczby uczniów. WW. wskaźniki potwierdzają zatem dobrą organizację systemu nauczania. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w 2020 r. i na tle jednostek o podobnych parametrach wpłynął na pogorszenie pozycji Miasta w grupie porównawczej. Nie wpłynęło to jednak na ograniczenie działalności inwestycyjnej Miasta w tym obszarze, o czym świadczą licznie zrealizowane zadania inwestycyjne w 2020 r.Wskaźniki w obszarze EDUKACJA