ocena ogólna - GOSPODARKA
KRÓTKA OCENA miasta

Analiza aktywności gospodarczej Miasta Mrągowo na tle miast o podobnych parametrach wskazuje, że pod względem wielu analizowanych parametrów Miasto jest liderem. Dotyczy to chociażby % powierzchni Miasta pokrytej MZPZ, która w przypadku Miasta Mrągowa jest niemal 100%. To znacząco ułatwia i przyśpiesza procesy inwestycyjne. Miasto Mrągowo wygrywa biorąc pod uwagę wskaźnik strukturę własnościową przedsiębiorstw, który przekłada się na również wysoki poziom uzyskiwanych wpływów z tytułu PIT i CIT. Analiza obszaru gospodarczego potwierdza, że dodatkowej uwagi ze strony władz Miasta wymaga realizowana polityka podatkowa.Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA