ocena ogólna - ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN
KRÓTKA OCENA miasta

Korzystnie kształtuje się sytuacja społeczna Miasta. Bez zakłóceń realizowano zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej. Miasto Mrągowo w tym obszarze prezentuje się najkorzystniej. Jest liderem pod względem inwestycji w obiekty pomocy społecznej oraz w zakresie realizacji zadań zleconych z obszaru pomocy społecznej. Ponadto w sprzyjającej sytuacji jest odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej oraz wskaźnik dotyczący porad lekarskich, co jest efektem realizowanej przez Miasto polityki zdrowotnej i senioralnej, a także wsparcia udzielonego mieszkańcom w okresie pandemii COVID-19.Wskaźniki w obszarze
ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN